brief copywritera

BRIEF - CZYM JEST I DLACZEGO WARTO Z NIEGO KORZYSTAĆ?

Brief to – w dużym uproszczeniu – dokument, zawierający podstawowe wytyczne, niezbędne do wykonania dowolnego projektu kreatywnego. Dobry, szczegółowo wypełniony brief może być gwarancją skutecznie wykonanego zlecenia. Jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Standardowy brief reklamowy jest zazwyczaj wykorzystywany w tworzeniu rozbudowanych strategii marketingowych dla danej marki. Dokument ten zawiera szczegółowy zestaw informacji, dotyczących m.in.: budżetu firmy, domniemanej grupy docelowej, popytu na wybrany produkt, pożądanych reakcji odbiorców itp. Jest to zatem szczegółowy plan działania marketingowego, mający na celu wywołanie określonego zachowania konsumenta.

Copywriting – brief zbędny czy pomocny?

Logicznym byłoby założenie, że tworzenie dowolnego tekstu o charakterze marketingowym (wpis na blog firmowy, opis oferty, opis produktu) powinno być poprzedzone stworzeniem takiego dokumentu. Praktyka pokazuje jednak, że zleceniodawcy, zamawiający dowolny tekst, wręcz unikają tworzenia szczegółowych opisów projektu. Przyczyną bywa zazwyczaj brak czasu a większość zamówień ogranicza się do podstawowych wytycznych.

Nie ukrywam, że jestem wielką fanką odwrotnego rozwiązania. Szczegółowe omówienie projektu to podwaliny pod dobrą komunikację pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Im więcej informacji przepływa w obydwie strony (najlepiej w formie pisemnej!), tym mniejsze ryzyko nieporozumień i błędów.

Brief dla/od copywritera: podstawowe elementy

Jeżeli zamawiasz tekst, możesz otrzymać od zleceniobiorcy (copywriter, freelancer, agencja) gotowy dokument z listą otwartych pytań (uwaga: możesz też przygotować własny brief!). Przed wyceną i wykonaniem zlecenia potencjalny wykonawca zapyta najczęściej o:

 

             czym jest brief 03   czym jest brief 02

 

 • typ zamawianego tekstu,
 • objętość materiału – o ile to możliwe, warto podać szacunkowy rozmiar tekstu, wyrażany w znakach ze spacją (zzs) lub ilości stron w formacie A4 (czyli ok. 1800 zzs),
 • termin wykonania,
 • typ działalności firmy (o ile dotyczy),
 • informacje na temat konkurencji,
 • cel tekstu,
 • charakterystykę docelowego odbiorcy/konsumenta,
 • preferencje odnośnie stylu,
 • konieczność umieszczenia w tekście fraz kluczowych,
 • miejsce publikacji.

Ilość pytań może początkowo zniechęcać. Warto jednak poświęcić chwilę czasu i uświadomić sobie, że jasne określenie celu zamówionego tekstu przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie (a najlepiej: działanie) potencjalnego odbiorcy.

O czym jeszcze należy pamiętać?

W opisie zlecenia warto umieścić dodatkowe informacje, istotne z punktu widzenia obydwu stron.

 • Masz ściśle określony budżet lub termin, którego nie możesz przekroczyć?
 • Chcesz, aby wykonawca dołączył do tekstu bibliografię?
 • Tekst ma trafić do hermetycznego, ściśle określonego grona odbiorców?

Opisz, wyjaśnij, precyzuj. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ustalenie najważniejszych kwestii na wstępnym etapie zamówienia to potężna oszczędność czasu (a nierzadko i funduszy). 

*

 
Wstecz